The cart is empty

Bakıma Yönelik İşlemler

Yabani Ot Temizliği

Yabani ot temizliği küçük alanlarda elle veya bahçe el aletleriyle yapılabilmektedir ancak büyük alanlarda bu yöntemlerle alanın temizliğinin yapılması çok güçtür. Çim alanlarda ise yaz ve bahar aylarında aşırı yabani otlanmaya mazur kalırlar. Bu nedenle büyük alanlarda çime zarar vermeden yabani otları öldüren ilaçların (selektif herbisit) kullanımı yerinde olacaktır. İlaçlama rüzgarsız ve ılık günlerde dikkatlice yapılmalı ve alandaki bitkilere zarar vermekten kaçınılmalıdır.

Toprağın İyileştirilmesi

Bakıma Yönelik İşlemler Aşırı killi toprakların işlenebilmesi ve yüksek oranda su tutulması nedeni ile bitki köklerinde görülebilecek çürümeleri engellemek için torf, hayvan gübresi ve kum karışımı ilavesi uygundur. Bunun yerine yüzey kazıması yapılarak eski bitkisel örtünün sıyrılması ve yerine yeni kaliteli bahçe toprağı serilmesi de başka bir çözüm yöntemidir. Kumlu topraklar ise hafif ve geçirimli yapısına rağmen suyu tutmaması ve suyla birlikte besin maddelerini de hızla kaybetmesi nedeniyle benzer yöntemlerle torf ve gübre takviyesi ile iyileştirilebilir. Toprak reaksiyonu asit ise potasyumlu gübrelerle PH'ı düzeltilebilir.

Gübreleme

Toprağın bellenmesi ve havalandırılmasını takiben kış aylarında kaybedilen besin maddelerini toprağa geri kazandırmak üzere gübreleme yapılır. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu temel elementler olan azot, fosfor ve potasyum, gerek yapay gübreler gerekse organik gübreler kullanılarak toprağa verilebilir. Yapay gübrelerden azotlu gübreler geç ilkbaharda veya yaz başlangıcında yandan gübreleme şeklinde verilir. Fosfor ve potaslı gübreler ise ekim ve dikimden önce veya birlikte kullanılır.

Organik gübreler ise yapay gübrelerin aksine etkisini uzun süre gösteren çiftlik gübresi, yeşil gübre, şerbet komposto ve kümes hayvanları gübresidir. Yıllık gübrelemenin ilk yarısı Nisan sonuna kadar yapılmış olmalıdır. Kış gübrelemesi ise Ocak ve Şubat ayına kadar yapılabilir. Ağaçlara gübre ayrı ayrı verilir. Çim alanlar için organik gübrelerin kullanılması, içinde barındırdıkları tohum çeşitliliği yüzünden yabani ot gelişimine yol açması nedeniyle tavsiye edilen bir durum değildir. Bu nedenle inorganik besin yada bitki köklenmesine yardımcı olması açısından çok besleyici olmasa da yapay gübre takviyesi yapılması uygundur.

Budama

Bitkiler, sağlıklı büyüme ve kuvvetli gelişim sağlanması, gelişimin hızlandırılması, istenilen formun verilmesi ve verilmiş formun korunması ve çiçeklenme miktarı ve kalitesinin arttırılması için yılın belirli zamanlarında budanır. Bitkilerin gelişme dönemi içinde kalan bahar ve yaz aylarında yapılarını güçlendirerek daha sağlıklı tomurcuklanmaları, gerekli budamanın uygun şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. Solgun bitkiler, gelişme döneminden önce yoğun budamalarla daha fazla canlanırlar. Gelişme dönemi başlamadan çiçekli bitkilerin kuru ve kırık dalları temizlenmelidir. Ağaçlarda budamaya erken yaşlarda başlanır ve budama kış ve yaz (yeşil) olmak üzere iki mevsimde yapılır. Kışın en uygun budama zamanı, kışın ılık geçtiği bölgelerde ağaçların kış dinlenmesine girmelerinden sonraki dönemdir. Şiddetli donların olduğu bölgelerde ise donların hemen öncesinde budama yapılması yanlıştır. Yaz budaması ise daha çok ağaçların şekillenme yıllarında, sürgünlerin gelişme dönemlerini tamamlayıp odunsulaştıkları zaman yapılan budamalardır.Dalların kısa kesilmesi vegetatif gelişmeye yardımcı olacaktır. Kalın dallar gövdede kabuk sıyrılması olmaması için birden fazla etapta kesilmelidir. Büyüme uçlardan olacağı için budama uç kısımlardan yapılmalıdır. Yardımcı dal oluşumuna dikkat edilmeli ve ana dallardan eşit uzaklıkta olmasına çalışılmalıdır.

Yaya yolu ağaçlarında 2.5 metre, trafik yollarında 4.5 metre dalsız gövde elde edecek şekilde budama yapılmalıdır. Çalı budamaları çiçeklenmeye yönelik olup istenilen yönde çiçeklenme, bazen az ve güçlü çiçeklenme sağlanması budama ile sağlanabilir. Çalılarda öncelikle erken ilkbaharda kuru dallar uzaklaştırılarak budamaya başlanır. Daha sonra çalının çiçeklenme şekline ve zamanına göre budama yapılır. Çiçekleri yeni sürgünlerde oluşan çalılarda budama erken ilkbaharda yapılmalıdır. Çiçekleri bir yıl evvelki sürgünlerde açan bitkilerde ise budama Haziran ayında yapılmalıdır.

Periyodik Bakım Hizmetleri

Periyodik Bakım Hizmetleri

  • Çim biçimi
  • Budama
  • Yabani otlarla mücadele
  • Zirai mücadele
  • Çapalama
  • Mevsimlik çiçeklerin dikimi
  • Genel bahçe temizliği
  • Toprak iyileştirmesi - gübreleme.
logo